خر چه داند قیمت نقل و نبات

[ad_1]

? بهترین خبر ?:

رفیقم زنگ زده، بی مقدمه میپرسه میدونی قیمت نبات چنده؟ 

 میگم : نه! چطور؟
 پرسید : نقل چی؟
 گفتم : نه بابا نمیدونم! میخوای عروسی کنی؟ 
 گفت : نه… 
 فقط می خواستم ثابت کنم خیلی خری!

 

 آخه از قدیم گفتن خر چه داند قیمت نقل و نبات
من?
نقل و نبات??
خر?????
?? htttp:behtarinkhabar.ir??

[ad_2]

لینک منبع